Menü
csik
Főoldal
csik
Aktuális csik
Tárgyaink csik
Időpontok
csik
Árak
csik
Hallgatóink véleménye
csik
Ajándék
      Belépés
 Felhasználói név:
 
 Jelszó:
 

   Regisztració
 Elfelejtett jelszó
 
 
 
Regisztrálj!!! Rendkívüli kedvezmények! Regisztráció

Oktatott tárgyak leírása

MakroBSC

Az első év második szemeszterében oktatott tárgy a mikroökonómia BSC-hez hasonlóan párhuzamosan kétféle rendszerben jelenik meg: 2+1 ill. 2+2. Utóbbiak hetente egy előadás és egy szeminárium formájában hallgatták a tárgyat, előbbiek pedig a heti egy előadás mellett kéthetente járhattak szemináriumra. A számonkérés ennek ellenére nem sokban különbözik. A hivatalos tananyagot Gregory Mankiw: Makroökonómia c. tankönyve fedi le, a gyakorlati részhez pedig a példatár ad segítséget.

Makro II.

avagy Nemzetközi gazdaságtan, a Makroökonómia I. szerves folytatása. Az elméletet Krugman-Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan c. tankönyve tartalmazza, a gyakorlatot a példatár fedi le. A Makroökonómia I.-hez hasonlóan a vizsga- amely feleletválasztásokból áll- egy része a feladatgyűjtemény feladataiból áll össze, azonban ez korántsem elegendő az elégségeshez.

Matematika I.

Megismerkedünk sorozatok jellemzésével (monotonitás, korlátosság, konvergencia); bővebb értelmezési tartományú függvények határértékével, folytonosságával. Ezután következik a differenciálhányados fogalma és alkalmazási területei egészen a teljes függvényvizsgálatig. Megbeszélésre kerülnek a főbb elméleti tételek is. A második negyedév tananyaga szerint pedig végigvesszük a lineáris algebra elemeit (vektorok, vektorrendszerek, mátrixok és alkalmazásaik), majd ezt összekötve az első negyedévvel megtárgyalásra kerülnek a többváltozós függvények, jellemzésük, szélsőérték-feladatok.

Matematika II.

Itt pedig az első félévben tanultakra építve megértheted a végtelen sorokat, az integrálszámítást és a valószínűség-számítás elemeit feladatokon és elméleten keresztül, a tematika követelményeinek megfelelően.

Statisztika I.

A statisztikai alapfogalmak, elemzési módszerek bevezetésében, különféle kapcsolatokban, illetve a standardizálás, indexszámítás rejtelmeiben való elmélyülést takarja ez a kurzus. Elsősorban gyakorlati példákon keresztül annak érdekében, hogy a vizsgára is hangsúlyosabban készülhessünk. Az órákra füzetet, számológépet, illetve példatárat, képletgyűjteményt mindenképpen készítsetek magatok mellé!

Statisztika II.

Miután az alapok már megvannak (stat I-ből), kezdődhet a statisztikában való elmélyülés: az élethez közelebb álló, különböző minták vizsgálata, hipotézisvizsgálat, varianciaanalízis, illetve idősorok elemzése, regresszió- és korrelációszámítás zárják a kurzust. Az órákra füzetet, számológépet, illetve példatárat, képletgyűjteményt mindenképpen készítsetek magatok mellé!

Módszertani szigorlat

A BCE analízis, lineáris algebra és valószínűség számítás tantárgyaiból készülhetünk együtt a szigorlatra mintavizsgasorokon és elméleten keresztül.

Számvitel I.

A BCE egyetem Könyvviteltan tárgyának oktatása. A kurzus alatt elsajátíthatod a könyvvitel alapjait, belső összefüggéseit. Egy általános áttekintés mellett, a legnagyobb nehézségeket okozó részeket külön tárgyaljuk, szemléletes magyarázattal tarkítva. Megérted a költségelszámolás lényegét, elsődleges és másodlagos könyveléseket. Az aktív időbeli elhatárolás nem is olyan bonyolult, ha megérti az ember a logikáját.

Számvitel II.

A BCE egyetem Üzemgazdasági számvitel tárgyának oktatása. Megértheted a gazdasági kalkuláció, eredmény és termelés optimalizálás, költség és fedezet elemzés, CashFlow, Likviditási mérleg fogalmát és a hozzájuk tartozó gyakorlati feladatok megoldási menetét.

Számvitel III.

A beszámoló készítéshez szükséges tudás összetett és bonyolultnak tűnik. Ebben a kurzusban segítünk megérteni a számvitel összefüggéseit, kézzelfogható módszereket kapsz a nehéz részekről. A befektetett és forgó eszközök könyvelését vesszük át részletesen, szemléletesen és a tipikus vizsgakérdésekre koncentrálva.

Számvitel IV.

Számvitel szigorlati felkészítés. Az egyetemen ez a legnagyobb kihívás! Négy félév egyenként sem egyszerű számvitel tárgyaiból kell bizonyítanod. A kurzuson átfogó elméleti oktatáson vehetsz részt és elsajátíthatod a feladatok megoldásához szükséges készséegeket! Regisztrálók ingyenes, kidolgozott szóbeli tételsort kapnak.

A számvitel nem is olyan nehéz, ha a logikáját megértjük, ebben segít a sulianeten.hu