Menü
csik
Főoldal
csik
Aktuális csik
Tárgyaink csik
Időpontok
csik
Árak
csik
Hallgatóink véleménye
csik
Ajándék
      Belépés
 Felhasználói név:
 
 Jelszó:
 

   Regisztració
 Elfelejtett jelszó
 
 
 
Regisztrálj!!! Rendkívüli kedvezmények! Regisztráció

Szolgáltatási szerződés

A szerződés létrejött a Fürkész IH Kft (székhely: 1139 Bp, Pap Károly u 22/D, ügyvezető: Heinbach Dárius, elérhetőség: dekan@sulianeten.hu), továbbiakban Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő, továbbiakban Hallgató között.

A Szolgáltató biztosítja a meghirdetett on-line előadások megtartását és az ehhez szükséges anyagok biztosítását. Amennyiben az előadáshoz külön megoldható feladatokat mellékelt az oktató, azokat a Szolgáltató köteles kijavítani és az eredményről a Hallgatót e-mailben tájékoztatni.

A Szolgáltató jelszóval védett területen feltűnteti a Hallgató által befizetett és szolgáltatás igénybe vételével még el nem használt pénzkeretet, a Hallgató által felvett előadásokat és az ezeken való részvételhez szükséges jelszavakat.

A Hallgató a szemináriumon való részvételhez egyenlegét a megadott összeggel feltölteni köteles. Az egyenleg feltöltését, azaz a szolgáltatás díját a Fürkész IH Kft. által megbízott Heinbach Dárius EV számlájára köteles átutalni vagy banki befizetéssel rendelkezésre bocsátani.

A Hallgató a számláját 2 banki munkanappal az igénybe venni kívánt szeminárium előtt köteles feltölteni. A befizetett összeget a Szolgáltató csak akkor fizeti vissza, ha a meghirdetett szeminárium, amire a Hallgató jelentkezett a Szolgáltató hibájából nem jött létre és annak pótlására nincsen lehetőség. Amennyiben a Hallgató saját hibájából nem tudott részt venni az eredetileg kiválasztott előadáson, akkor az esetlegesen megmaradó egyenlegét a sulianeten.hu előadásai közül választva elhasználhatja.

A jelentkezés törlését a Hallgató belső, jelszóval védett oldalán kérheti.

A Hallgató a jelentkezését legkésőbb 24 órával az előadás megkezdését megelőzően törölheti költségmentesen. Amennyiben a Hallgató az előadás megkezdését megelőző 24 órán belül törli jelentkezését, akkor a számlájáról a szeminárium díjának fele levonásra kerül. Az előadás megkezdését követően a jelentkezés törlésére nincs mód.

Amennyiben a Hallgató a jelentkezésének törlése ellenére részt vesz a szemináriumon, akkor az előadás díja egyenlegébõl levonásra kerül.

A sulianeten.hu képzésén felhasznált minden képi, hang és egyéb anyag a Fürkész IH Kft kizárólagos tulajdona, a szerzői jogokat teljes körűen birtokolja. Ezért az előadások során elhangzó, vagy a bármilyen formában a Hallgatókkal megosztott képi, hang és egyéb anyagok további felhasználása vagy harmadik személy részére való átadása szigorúan tilos! Visszaélés esetén az elkövető az okozott kárt, a járulékos költségeket, az elmaradt hasznot is beleértve - és annak a Fürkész IH Kft által megállapított következményeit köteles megtéríteni. A Fürkész IH Kft. által szervezett előadásokon elhangzott információk felhasználásából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az élő előadások során a Hallgatóknak lehetőségük van gépelt vagy élőszóval feltett kérdések megfogalmazására. Az előadások során a Hallgatók esetleges bántó vagy jogellenes megnyilvánulásaitól Szolgáltató elhatárolódik, azokért felelősséget nem vállal.

A Hallgató a regisztráció során köteles valós adatokat megadni. Regisztráció csak saját névre hozható létre. A Hallgató bejelentkezéskor egy élő e-mail címet ad meg. Amennyiben ez az elérhetőség megszűnik, erről a Szolgáltatót értesíteni köteles.

Szolgáltató a rendszert, a szolgáltatást folyamatosan fejleszti. Amennyiben ez szükséges a szerződési feltételeket is módosítja. Hallgatók vállalják, hogy az aktuális szerződési feltételek vonatkoznak rájuk, kivéve, ha a változott szerződési pontok az általuk elfogadotthoz képest jelentősen hátrányos helyzetet teremtenének.

A szolgáltatás fejlesztéséhez Hallgatók is aktívan hozzájárulhatnak, kezdeményezéseiket eljuttathatják a Szolgáltatóhoz.

Hallgató a regisztráció során köteles valós adatokat megadni. Regisztráció csak saját névre hozható létre és az esetleges változások rögzítése Hallgató felelőssége. A hibás regisztrációból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Hallgató a regisztráció során köteles valós adatokat megadni. Regisztráció csak saját névre hozható létre és az esetleges változások rögzítése Hallgató felelőssége. A hibás regisztrációból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ez a Szerződés képviseli a teljes megállapodást ön és a Szolgáltató között a Szolgáltatással és bármely bizalmas információval kapcsolatban, felülbírálva minden korábbi és egyidejű kommunikációt és tárgyalást legyen az írott vagy szóbeli. Minden további kiegészítése vagy módosítása ezen Szerződésnek írott formában kell történnie ön és a Fürkész IH Kft. ügyvezetőjének (vagy meghatalmazottjának) aláírásával.

A Fürkész IH Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a Hallgatókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A regisztrációhoz megadott információkat kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatosan használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a felhasználói szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.